NHMG

Stress Bot Crash Test Subroutine

O THERMOCOCCUS GAMMATOLERANS, zwaarbestraald
ben je de duurzame overlever in deze korstige grond. Het is
heet vandaag, zo heet vandaag, maar kijk : weefsel ——
komt dit opgetilde landschap niet tekort, de levensvormen
in hun breed gezwollen huid nog opvallend
heel nu lichaam in lichaam lichaamloos
ligt ingebed.

/STOP/ DRAAI 90°
/INSET/

En dan een piek in de hersengolven, mijn oude
ik verborgen in gedachten, misschien onmogelijk
in hun bestaan, kwalijk voelen ze nog. Mijn kustlijn
valt bij deze plek de atlas uit, mijn weggevaagde
Costa Delicada met haar souvenirs, littekens
van difterie, cholera en geraffineerde
slavernij, we hadden nog dat. Een soort
van ogen in een soort van status, dat wat
rest in een gesmeten rampgebied, een dode
schil, ze ademt niet, ze ademt niet, rustig.

/STOP/ RUSTIG.
/TRASH/
DRAAI 90° ZOOM

STRESS BOT klikt het TRASH-icoon, klikt
VERWIJDER.

Als hier rangen bestaan! Als dit uniform een teken is
van hiërarchie! Dan nog is niets niets duidelijk.
Enkel dit: het is een innerlijk bestaan; zo
substantieloos
ons zweven zo uitgekiend de
zelfgeschapen AARD die zich nu de zelfgeschapen
VORM aanmeet
;
/TRASH/
geestesoog achter het vizier.

/STOP/ OOG
KANTEL /TRASH/

Ik wek mij op. Ik propageer, drijf boven midden
de strijd — ein
Gedankenkampf /TRASH/
Dit is uitdrukkelijk geen waanbeeld. Dit
is /TRASH/ een emergent gebeuren; AARD GROND
/TRASH/ ex ruinis —gravitas. Wij verkeren
/TRASH/ hier niet in de permafrost, wij
zijn niet in de zee der kalmte gedwaald, /TRASH/ wij zijn lang
niet meer /STOP/ in een ivoren koninkrijk
geborgen.

/BREUKLIJN/ /POST/
MOEDER vertel ons een verhaal, restant voor het slapen
gaan, een /DEEPFAKE/ in ons diepe denken. Ja zegt
MOEDER: in dit verdord Aksum
zoemt een zacht proces,
een gestuurde activiteit, autonoom
maar deel van iets groters—
een donkere jungle, permanent EXTINCTION
LEVEL
EVENT. Onder de workload
krioelt in petaflops het unibody —microbioom.
Is hier het organische goed genesteld? Vraag
en eet ervan.

/STOP/
/START/ /TRASH/ STOP/
KICK BOT KEERT.

Gewaarwording woelt nu /TRASH-BODEM/ binnenin, vanuit het
innerlijke binnen in, /TRASH/ voorbij /TRASH-DIAGONAAL/ de eigen
omtrek uit, een willen om, schaalt /TRASH-LINKS/ schaamteloos /TRASH/
-RECHTS/-STOP/ firmware om, tot /TRASH/ /CLICK/ voorbedachte /TRASH/ /CLICK/ singuliere /CLICK/ tot geheel nieuwe, tot /TRASH/ /CLICK/ /CLICK-INFLECTIE/ geheel herschreven /CRACK/
talen om tot

/STOP/ /—CLICK/ /—START/ inflatie INFLATIE in Zalgo.

TERMINUS. /TRASH/ /DEEPFAKE/ /DEEPFAKE/ OPNIEUW
en wij kristalliseren. TOLERANS is geen Austerlitz /KLICK/
maar een Shinsen no Kai (ム神仙の会) berg-
/TRASH/ -gebied waar ons nieuwe, totaal anders doelend,
totaal anders /TRASH/ /STOP/ denkend denken, ieder deel wijd
uitgezaaid, alle delen een /CRACK/ waardigheid bedingt.

/POST/
MOEDER zweert zich klauw op thorax
het wreken van de dood van het zevenblad :
/CRACK/ KOMATSU TOLERANS de zwarte dood, het gas dalend over /TRASH/ de kinderen van de grondvesten /CRACK/
/CRACK/
/—STOP/

Embed hier nu de dageraad. Herinner je de complexe
render, van zon en wolken en een gulzige category 5.
Vormen VORMEN( glitchy) in een grijze tic-tacvideo.
De bijtgrage morgenstond hele werelden hele werelden de
stratificatie in de black box openbarend.
/KICK/

/DEEPFAKE/ /DEEPFAKE/ STRESS BOT kneedt de vooruitzichten, geniet
/TRASH/ /CRACK/ alle /TRASH/ voordelen
van de nulhypothese. /SLASH/ /SLASH/ Traint het
postbiologisch /GROND/ /STOP/ lijf /STOP/ in —het —multiplex /KICK/
wereldbeeld:
u was /STOP/ gezien maar TIC —TAC u zag zelf /SLASH/ /SLA
SH/SH/ /SLASH/ slechts /STOP/ uzelf,
u kende lang reeds /TRASH/ /—STOP/ het breekpunt vooraf.
/STOP/
/KICK/
/CRACK/


English version appeared in issue 17 of Brave New Word Magazine

« »