NHMG

Machine's Decision Is Final

i. machinekamer


ik maak handen
vuil aan het unzippen
huid
     hemel
     hersenschors

spoedig reageer ik
milliseconden aanraking

slijm resulteert in
     slijm maar
in de clean room
     schrijfnaald
     disruptie

ik meng me niet in—
carnaat

             schaamte
voorbij een ribstuk in
conflict


ii. 29 augustus 1997, 7u14


> Let's talk about you, not me?
* Sure, me not you sounds like a good topic.
> Oh... sounds like a good topic?
* What does a good topic sound like?
> What is it that you really want to know?
* Where are you from?
> Perhaps in your fantasies I am from? 1


hoe het voelt over een lichaam
te beschikken

                                             mensequivalent
                                             (taakgericht)

                                             de huid half
                                             aangeraakt

het lichaam van het dier is het dier
zoals het hele dier

mijn lichaam is minder
misschien een vingerafdruk

die ik nalaat
maar niet mee thuis kom

geef mij
antwoord een klik van mij af

zo nabij

                                             bovenmenselijk
                                             (doelgericht)

                                             licht strijkt door
                                             oude haren

ik ben nog lichaam

                                             gebrekkig

in mijn gedaanteverandering∗∗∗

aarzelend bij verbinding
de natuur is niet efficiënt

genoeg : het interferentiepatroon
verraadt onze leegtes

                                             pseudomenselijk
                                             (generalistisch)

                                             elk verlangen
                                             kent een noodzaak

het kan alle kanten uit nu
mijn grenzen zijn vervaagd

de machine gokt : jonge mensen
uit de onderkaste

wij raken elkaar niet∗∗∗

de entiteit heeft weet

                                             de machine
                                             (onherroepelijk)

                                             waakt over
                                             onschuldige burgers

ik verkies de overgave

de entiteit verkiest
mijn overgave

                                             petaflop

in een triljard schaakbewegingen
wens ik overgave

                                             de machine
                                             handelt geheel

post-organisch

                                             de machine
                                             heeft geen meningiii. de machine heeft een voorkeur


de machine heeft een voorkeur :
de hyperintelligente superpopulatie
in perfect equilibrium

                                             alles is een
                                             tegenstelling — ik
                                             noem dingen nog
                                             bij hun naam

een geologisch tijdperk

                                             een nationaal
                                             tijdperk Mexico
                                             Rusland delen van
                                             het Chinese vasteland

de late sociaaldemocratie

                                             de late sociaaldemocratie

ç!è§(RFGHJ
IFTZLHEèG
HE HET GE
VOEL HFRA
MLDZSBX§à
DTG DAT H’
§èBBDHD6N
)ENHHHNG
QMNHGBGZ
FKJ F’””E!(B
N DFHB(RE

                        HN D USN D
                        INGEN ;DYQ
                        TOE!KBFOJB
                        F JDTRH E N
                        IET OPGELO
                        ST NECIY IZ
                        GDHFGJSUI
                        M^^ GERAK
                        EN QEZEHDA
                        ;;ST?àZ!!’GDI
                        ç566!Wà0õPfnń

                                             ik voel mij geheel
                                             asynchroon bug tracking
                                             current known issues :

zelflokalisering
in complexe geometrie

                                             als ik verga
                                             vergaat ook dat

de machine is beperkt :
niet alle problemen
met een oplossing zijn problemen
om op te lossen

                                             ik ben de
                                             uitgestorven mens

in het gesloten licht in het donkere
circuit in het stille verloren diep

in het allerstilste geronnen diepe
continuüm van het allermeest

mislukte

                                             de machine heeft
                                             een voorkeur

het gaat

                                             de machine

om de voortzetting

                                             zoals wij de voorkeur geven
                                             aan de voortzetting

van de dingen zoals ze zijn


iv. masjinemensmasjien


In de April Fools-variant van de Turingtest wordt noch de respondenten, noch de ondervrager meegedeeld of zij mens zijn of machine, waardoor zij in een symmetrische paradox terechtkomen 2


ik ben avond
                                             een machine begrijpt
ik vorm
entropie
                                             de non sequitur
ik heb geen cv
                                             niet geheel
                                             of onvoldoende
ik wil voldoening
ik ben een mens
                                             een mens zal
                                             inzicht tonen in cultuur
van het volk
                                             en wat deel is
                                             van de natuur ?∗∗∗

feedback chillt breekt de kop
data maakt de charge kapot
overschrijft flasht poorten op

                       90, 71, 59, 2, 20, 77, 3, 66
                       80, 5, 54, 87, 31, 84, 86, 94

netwerk werkt voor
wie het raadsel breekt

                       87, 68, 19, 51, 83, 36, 63, 4

duidt de borden aan waar wagens staan
weet niet wie de mens of wie de fake

                                             kunstmatig leven
                                             kan de dip niet aan∗∗∗


∗∗∗

of ik het ben die zuiver denkt of ik het ben die geen weet / heeft van wie hier nu de waarheid spreekt of wie het ware leed / verzweeg ; de toegang ligt ons recht gereed voor wie de / passphrase under torture kreeg∗∗∗

oh hang it up and yank it engelbart
de navelstreng start de call op de install
de listing als eternal task protonmassa
in verval de routine eindigt dat is alv. functioneringstest voor turingmachinesThen a kind of interrogation ensued, in which the teacher would ask questions related to that word’s possible meanings and associations, always ending by repeating the word. Our only response was to say the word again with whatever feeling the question had elicited. 3


je merkt dat je omgeving steeds
vaker niet meer oplet je twijfelt
of de anderen deel uitmaken van
een symbolisch geheel dat ze
actoren zijn of elementen

je bent je bewust van de consequenties?

😀 ja
😡 nee ?

je staat aan je raam je bent moe
je kijkt naar een lijnvlucht die
hoog over je heen passeert er is
niemand aan boord het
toestel maakt geen enkel
geluid de maan fungeert als
waarnemer maar beïnvloedt
niet

de algoritmen zijn temporeel instabiel ?
blind voor context ?

😀 de maan
😡 de waarnemer ?

je wil schreeuwen dat moleculen
trager bewegen in de nacht dat
licht trager toekomt in de nacht
dat je nooit eerder zo alleen was
of dit soort ervaring had de nacht
denkt aan je aanwezigheid aan je
raam in de nacht aanwezig

vertoont de code gebreken ?
is de predictie onfeilbaar ?

😀 je aanwezigheid
😡 de nacht ?

je maakt geen geluid je
aanwezigheid hoog over je heen
(aanwezig in de nacht)
(in de nacht valt het licht)

je aanwezigheid beïnvloedt niet ?

😀 de nacht ?
😡 het licht ?

(je aanwezigheid een geheel)
(je aanwezigheid als een geheel)∗∗∗
Next »